Sigrid Nersten Lunden og Dagfinn Lunden

Her er gunstig klima og tradisjonar for fruktdyrking. Med landbruks – og husmorskule frå 1900-talet kom kunnskap og interesse for hagebruk. I dag ligg bygda her like idyllisk og byr på sommarlege opplevingar, varmekjære produksjonar og nisjenæringar. På garden til Sigrid Nersten Lunden og Dagfinn Lunden dyrkar dei eple for sal. Dagfinn driv og med bygningsvern og lafteverksemd.


Sigrid Nersten Lunden og Dagfinn Lunden
Sigrid Nersten Lunden
Monen
4745 Bygland
T 95 03 75 77

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

^