Helle herberge

Helle Herberge er under utbygging, og vil sommaren 2015 starte opp med bobilcamp og overnatting i det flotte lafta huset frå Norde Nese frå Bygland.
I dag vert det drive gardsutsal med produkt frå eigen og andre gardar.
Hovudsakleg er det produksjon av egg og kjøt på garden. Egga er frå den historiske norske hønerasa Jærhøns. Sommaren 2015 er første sesong med jordbær frå eigen åker.
Produkt i gardsutsalet følger sesongen. Her finn du alt frå honning og egg til bær og grønsaker frå distriktet. Sal av joletre og pyntegrønt er det og.


Helle herberge
Arne Holskog
Helle grendefelt
4748 Rysstad
T 918 95 901
arne.holskog@live.no

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

^