• Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Bjørn Erling Bakken Auestad

T 97 57 37 23
post@byklehotell.no

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online.no

  • Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Bjørn Erling Bakken Auestad

T 97 57 37 23
post@byklehotell.no

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online.no

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

  • Arrangement

  • Produsent

  • Spisestad

Smaken av Setesdal
Prosjektansvarleg:
Bjørn Erling Bakken Auestad

T 97 57 37 23
post@byklehotell.no

Prosjektleiar:
Øyvind Nese
T 91 74 56 24
o.nese@online.no

^