Smaken av Setesdal har fått sentrale bu-midler fra Landbruks- og matdepartementet.

Nettverket som søkte om sentrale bu-midler fra Landbruks- og matdepartementet består av Visit Setesdal, Setesdal regionråd, Bærekraftig reisemål og Smaken av Setesdal og er nå tildelt 300000,- for ytterligere å forsterke og utvikle Setesdal innenfor mat og reiselivsområdet.


Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som administrerer ordningen og i konkurranse med mange andre regioner og prosjekter har altså vår søknad blitt innvilget, noe som gir oss gode muligheter til å ta en posisjon i nasjonal sammenheng i forhold til lokal mat knyttet opp mot lokalt reiseliv. Setesdal regionråd har vært en viktig medspiller og tilrettelegger for å lykkes med det gode samarbeidet.

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

^