Graver gard

Garden ligg på Løyland, nord for Valle sentrum. Graver Gard er i ein omleggingsfase og har for tida ikkje eigne husdyr. Det er fortsatt produksjon av gras/ rundballer og nye produksjonar vert vurdert. I tillegg kan vi tilby konsulenttenester innan næringsutvikling, skriving av søknader, forretningsplaner og anna relevant arbeid.


Graver gard
Åse Ingebjørg Flateland
Graver
4747 Valle
T +47 91721365
gravergard@gmail.com

© Setesdal Regionråd. Fotograf: Marit Simonstad Kvaale.
Nettsida er utvikla av Tress Design

^